Projekty

Izbicko
Projekt obejmował wykonanie odwiertów w Dolomitach dla pomp ciepła ogrzewającej pałac w Izbicku.
Łączna długość odwiertu wyniosła 2000mb. Podczas realizacji zastosowano pianę wietrniczą. Wyjątkowym utrudnieniem były częste pustki skalne o długościach nawet do 6 m oraz wydobywająca się woda (120 m3/h), która musiała być odpompowywania, aby uniknąć zalania posesji przy pałacu.

 

Brzostek
Realizacja odwiertów dla Hospicjum przy kościele.
Łączna długość projektu wyniosła aż 7500mb i zajęła 40 dni roboczych. Odwierty były wykonywane w Piaskowcu Szarym o bardzo dużej abrazywności, co wiązało się z bezpośrednio z szybkim zużyciem korony wiertniczej. Podczas wiercenia utrudnienie stanowiła duża ilość wody wydostającej się podczas procesu – około 100m3/h.

 

Kopalnia Szczygłowice
Realizacja dla kopalni Szczygłowice obejmowała wykonanie otworów technologicznych umożliwiających wytłoczenie zaczynu cementowego celem usunięcia szkód powstałych po zawaleniu się szybu wentylacyjnego.
Otwory wiercone po okręgu pod różnymi kątami, zachowując ukierunkowanie w środek szybu wentylacyjnego. Taki sposób ustawienia dostarczył wielu problemów w procesie precyzyjnego ułożenia kierunku wiercenia. Maksymalna odchyłka wynosiła 0,5 stopnia. Wykonano 6 otworów o kątach od 67 stopni do 15 stopni i łącznej długości mniej więcej 380 mb.


WIERCENIE DLA KOPALNI OTWORÓW KIERUNKOWYCH PRZY ZAWALONYM SZYBIE WENTYLACYJNYM W CELU ZALANIA BETONEM.

 

Autostrada A1
Wykonywanie otworów geologicznych na budowanej autostradzie A1 pomiędzy miejscowościami Piekary Śląskie i Pyrzowice.
Otwory te wykonywane były w długościach od 30 do 60 metrów, aby przeprowadzić badania gruntów pod autostradę (mosty, wiadukty), celem naświetlenia geologicznych uwarunkowań terenu na większych głębokościach pod autostrada.

 

CH Stokrotka
Wykonywanie odwiertów do pompy ciepła dla Centrum Handlowego „Stokrotka”.
Łączna długość projektu wyniosła 200mb. Wiercono do głębokości 100 metrów, w miejscu przeprowadzenia odwiertów panowały bardzo dobre warunki geologiczne przez co czas realizacji nie przekroczył 2 tyg. roboczych. Dziennie wykonywano 2 otwory.
Ciekawostką jest to, że osiągnęliśmy bardzo wysoką temperaturę dolnego źródła plasującą się w okolica 16-18 stopni – bliskość wód geotermalnych.

 

Pokazy dla Atlas Copco w Strzegomiu
Sprężarka 35 bar, prędkość wiercenia 30 sek na 1 m, średnica otworu 115 fi. Wiercenie w granicie otworów 200 metrowych.