Wiercenie studni głębinowych

Studnie wiercone (zwane także studniami głębinowymi lub rurowymi) buduje się w celu wydobywania wody z głębszych pokładów skalnych. Wiercenie studni głębinowej można zrealizować za pomocą jednej z dwóch metod – metody płuczkowej lub metody udarowo-obrotowej. Potrzebne do stworzenia takiej inwestycji otwory wykonuje się za pomocą specjalnie do tego celu stworzonego urządzenia.

Nasi specjaliści realizując wiercenie studni głębinowych przestrzegają wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Wiercenie studni głębinowych rozpoczyna się od wykonania, za pomocą stopniowo zwężanych kolumn, specjalnych otworów. Wśród nich wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje otworów: sięgające do stropu warstwy nieprzepuszczalnej otwory dogłębione oraz niedochodzące do stropu warstwy nieprzepuszczalnej, tylko zawieszone w warstwie wodonośnej otwory niedogłębione.

Głębokość odwiertu sprawia, że pobierana woda, dzięki braku kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym, jest wyjątkowo czysta i ryzyko jej skażenia jest ograniczone do minimum. Z tego względu woda pochodząca z takiego źródła w pierwszej kolejności przeznaczona jest do spożycia.

 

Pozwolenia na wiercenie studni głębinowej
Według polskiego prawa, do budowy studni do głębokości 30 metrów nie potrzebujemy uzyskania żadnych specjalnych zezwoleń. Takich zezwoleń będziemy potrzebować jedynie w przypadku, gdy zdecydujemy się na wiercenie studni głębinowej sięgającej ponad 30 metrów w głąb ziemi.