Wiercenie studni głębinowych

Studnie wiercone (zwane także studniami głębinowymi lub rurowymi) buduje się w celu wydobywania wody z głębszych pokładów wodonośnych. Wiercenie studni głębinowej można zrealizować za pomocą jednej z dwóch metod – metody płuczkowej lub metody udarowo-obrotowej. Potrzebne do stworzenia takiej inwestycji otwory wykonuje się za pomocą specjalnie do tego celu stworzonego urządzenia.

Nasi specjaliści realizując wiercenie studni głębinowych przestrzegają wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Duża głębokość odwiertu sprawia, że pobierana woda, dzięki braku kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym, jest wyjątkowo czysta i ryzyko jej skażenia jest ograniczone do minimum. Z tego względu woda pochodząca z takiego źródła w pierwszej kolejności przeznaczona jest do spożycia.